Emzirme

Günümüzde doktorların büyük bir kısmının emzirmeyi teş­vik etmesine rağmen hakkıyla ve yeterince emzirebilen anne adedi ne yazık ki gittikçe azalmaktadır.

Bunun da sebepleri şunlardır:

 • Çalışan annelerin fazlalaşması,
 • Gerginliğin, psikolojik faktörlerin, şuur altı dolguların, üzüntülerin emzirmeyi olumsuz yönde etkilemesi.
 • Anne sütünün yerini tutacak, hazır formülaların yaygınlaş­ması.
 • Anne sütünün üstünlüğü ve yararları hakkında yeterince bilgi sahibi olmamak ve çaba göstermemek,
 • Emzirme esnasında bebeğin ağlamalarını, sütün azlığına yorarak hemen ek beslenmeye geçmek.
 • Emzirmenin Üstünlükleri Ve Faydaları Nelerdir?

Anne sütü:

 • Temiz ve sterildir. Dışarıdan bir mikrop karışması söz ko­nusu olamaz.
 • Verilmesi çok kolaydır. Herhangi bir hazırlık yapma, ısıt­ma, sterilize etme mecburiyeti yoktur. Her an, her yerde veril­meye hazırdır.
 • Bedavadır.
 • Anne, bebek arasındaki bağları geliştirir.
 • Mikrobik ve bulaşıcı hastalıklara karşı, bağışıklık temin eden bir takım koruyucu cisimler (antikorlar) anne sütünden be­beğe geçerler.
 • Yabancı sütlerden meydana gelebilecek, allerjik hadisele­re, gazlanmalara, anne sütünde çok daha az rastlanır.
 • Daima tazedir.
 • İnek sütünden daha kolay sindirilir. Anne sütünün kesilmiş hali (curd) bebeğin midesinde daha kolay parçalanır ve yağı da­ha kolay sindirilir.
 • Emzirmenin Yapılmadığı Veya Durdurulduğu Haller Hangileridir?

A – Bebek Yönünden:

 • Çok nadir olmakla beraber, bebeğin ağız yapısında, meme başını alamayacak anatomik, yapısal bozuklukların bulunması, tavşan dudağı, kurt ağızı denilen doğuştan bozukluklar bunlardan biri olabilir.
 • 1 ile 2 kilo ağırlığında doğmuş olan prematüre bebeklerin annesi tarafından emzirilerek beslenmeleri hem çok güç hem de sakıncalıdır. Aynı zamanda prematüre bebeğin göstereceği çok süratli büyümeyi anne sütü karşılamayabilir.

Bebeğin emdiği süt miktarının net olarak bilinmesi zordur. Bebek kuvözde bulunacak ise, emzirmek için çok sık kuvözden çıkarılmak mecburiyetinde kalınır. Bu hallerde, biberon beslen­mesi veya ağızdan tüple beslenme yapılır. Bebeğin genel duru­mu düzelir düzelmez emzirmeye geçmelidir.

3- Yeni doğan bebekte rutin olarak yapılacak olan FENÎL- KETONÜRÎ testi (PKU) şayet müspet gelirse derhal anne sütü kesilir. Onun yerine özel formülalar (Mamalar) başlanır. Ve bir de bebekte Galaktosemia varsa.

 

bebek emzirme
bebek emzirme

B- Anne Yönünden:

 • Emzirmeyi geçici olarak durdurma sebepleri:
  • Meme başlarının çatlaması, yarılması (tedavi oluncaya kadar)
  • Mastitis (Meme bezlerinde iltihaplanma)
  • Annede tedavi edilmesi şart olan önemli bir hastalık. Böb­rek ve idrar yolları ihtihabı, solunum yolları ve akciğer hastalık­ları gibi.
  • Annenin almakta olduğu ilâçlar.
 • Emzirmeyi sürekli olarak durdurma veya hiç başlatmama sebepleri:
  • Şiddetli kanamalar,
  • Tifo,
  • Tüberküloz (Verem),
  • Sıtma,
  • Nefrit (Böbrek hastalığı),
  • Septisemi (kan zehirlenmesi, mikrobun kana karışması),
  • Eclampsi (lohusalık humması, havale),
  • Bayılma hastalıkları
  • Müzmin eksik beslenme,
  • Sinir hastalıkları,
  • AİDS hastalığı.