“Bir aybaşı kanamasından ikinci aybaşı kana­masına kadar geçen müddet 28 gündür” .Bu müddet, üçer günlük iki devreye ayrılır: Birinci devre, ilk kanama ile başlar; döllenme ile sonlanın İkinci devre, döllenme ile başlar ikinci kanama ile biter. İlk devrede, rahim içi zarı temizlenir. İkinci devrede, artık rahim döllenmiş yumurtayı besleyip büyütmeye hazır  haldedir.

Gebelik olayı yani yumurtanın döllenme­si, ilk kanamayı takibeden 14. günde, diğer bir ifâde ile aybaşının ikinci devresinin   ilk günlerin­de meydana gelir.

Döllenen yumurta bölünüp çoğalarak ra- hime doğru yol alır. Yaklaşık 4. günde rahim içine ulaşır. Rahim iç zarına yapışarak hayatını devam ettirir. Rahim zarına yapıştığı yerde pla­senta dediğimiz “hayat deposu” oluşmaya baş­lar. Aynı zamanda hipofiz bezi yumurta imâl eden foliküllere “imalatı durdur” emri gönde­rir. Plasentada imâl edilen progesteron ve Öst- rojen salgıları kana karışarak hâmile kadını an­neliğe hazırlar. Artık, hâmilelik süresince, ne ay­başı hali ne de ikinci bir gebelik olayı meydana gelir…

hamilelik ve aybaşı