Anne olmak belki de bir kadının yaşamındaki en hüyük olaydır. Oysa birçok kadın bu olay karşısında korkuya ve heyecana kapılır. Ne var ki artık gebelik konusu eskiden olduğu gibi yasak sayılmamakta ve gebelikle ilgili sorunların rahatça tartışılmaya başlanması sonucunda gebe kadınların birçok haklı kaygılarını yenebilmeleri mümkün olmaktadır. Uzman yardımına başvurulabilmesi sayesinde anne olmak eskiye oranla çok daha güvenli bir olay haliıle gelmiştir. Birçok kadın normal doğum yoluyla sağlıklı ve mutlu çocuklara sahip olmaktadır. Gebeliğin bir hastalık sayılmaması gerektiği de unutulmamalıdır.

Uyum dönemi

Anne olmak, bir canlıyı yaratma ve büyütme gibi çok önemli bir sorumluluğu yüklenmek demektir. Güvenli doğurfı kontrol teknikleri, evli çiftlerin bir aile planlaması yapmalarında büyük rahatlık sağlamaktadır. Bugün evli çiftler istedikleri zaman çocuk sahibi olmaya bilinçli olarak karar verebilmektedirler. Bunun sonucunda da çocuklar artık bir “kaza” sonucu değil, istenilerek dünyaya getirileceklerdir. Bebeğin, onu istemeyen bir çiftin yarattığı küskün bir ortamdan çok, sevgi gördüğü bir ortamda büyümesi kuşkusuz çok daha olumludur.

Gebelik, evli çiftin yaşamına yeni bir düzen gerektiren dönemin başlangıcıdır. Gebeliğin geleceğin annesinde neden olduğu fiziksel ve duygusal değişimlere eşinin göstereceği anlayış, karı kocanın arasındaki bağlılığı daha da sağlamlaştırabilir. Böylece, çocuk sahibi olmanın, bütünleşmiş ve duygusal yönden dengeli, bir aile oluşturmanın verdiği heyecan ve doyum artar.

İlk çocuğun doğumu, hem kadının, hem de erkeğin birçok değişiklikler yapmasını gerektirir. Evlilik yaşamı, birçok ödülün yanısıra fedakârlık ve hayal kırıklığı da getire-

bilecek yeni bir aşamaya girmektedir. Bu arada gerek bebekle ve doğumla, gerekse ana-babçtlıkla ilgili yoğun endişe dönemleri de ortaya çıkabilir.

Gebeliğe ilişkin tutumlar

Çağımızdaki açıklığın tersine, bir zamanlar gebelik neredeyse utanç verici bir cinsel ilişkinin kanıtı sayılır ve insanlar gebe kadınları görmezlikten gelmeye çalışırlardı. Sonuç olarak da, geleceğin annesi kendisini yap-yanlız ve toplum dışı hissederdi. Günümüzde gebelik doğal bir olay olarak kabul edilmekte ;gebe kadın toplumda saygı görmekte, korunmakta ;aile arasında, dost ve tanıdıklarla sorunlar tartışılabilmektedir. Aynı korkuları, aynı endişeleri duyan, aynı garip düşünceleri akıllarından geçirmiş olan başka kadınlarla konuşmak, geleceğin annesini rahatlatır ve ona güven verir.

Bebeğin bakımı

Modern yaşantının bazı yönleri birtakım güçlükler doğurur. Yorucu, hareketli bir yaşantıdan, gebeliğin son aylarındaki daha sakin yaşantıya geçiş bir kadının hoşuna gidecek bir değişim de olabilir, hatta üzüntü ve sıkıntılara da yol açabilir. Doğacak bebeğin ilk gelişim döneminde güvenlik hayati bir önem taşır. Oysa, çalışan kadınlar bu güvenliği sağlayacak biçimde işlerine ara vermeye pek istekli olmayabilirler. Bazı anneler yarım gün çalışarak iş yaşamlarını sürdürür. Oysa, gündüzleri bebeğe bakacak akrabaların ya da bir çocuk yuvasının bulunmayışı birtakım sorunlara neden olur.

anne olmak

Bir çocuk dünyaya getirmenin ne demek olduğunu deneyerek öğrenmeyi göze almakla, kendinize güveninizi ve cesaretinizi artırmış ve anne baba olarak başarılı olup olamayacağınız konusundaki kuşkularınızı yenmiş olursunuz.