Düzenli Emzirmenin Faydaları:

Yapılan araştırmalar süt çocuğunun emme sonucunda midesine gelen anne sütünün 2- 2.5 saat süren bir sindirim işleminden sonra mideyi terkederek barsaklara geçtiğini ve sindirim işleminin barsaklarda sürdüğünü göstermiştir. Anne sütü dışında bir mama ile beslenen çocuklarda ise besin maddelerinin midede kalma süresi 3 saat olarak daha uzun bulunmuştur. Sindirim işlemi ağızda başlayıp midede ve barsakların değişik kısımlarında devam eder. Bu işlem sırasında sindirim kanalının değişik yerlerinde bulunan salgı bezlerinden salgılanan biyolojik maddelerin etkisi ile emilebilecek hale getirilen besin maddeleri sindirim kanalından kana geçtikten sonra vücut tarafından kullanılabilirler. Kısacası sindirim işlemi sindirim organlarının belirli bir süre içinde ve birbiriyle uyumlu çalışan salgı bezlerinin işbirliği ile tamamlanan bir olgudur. Bebeğin düzenli olarak beslenmesi ile besinlerin ağıza alındıktan itibaren midede ve barsak sisteminde sindirimi ve sindirim sırasında devreye giren salgı bezlerinin düzenli çalışması sağlanır. Böylece alman besin maddelerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi mümkün olur. Sonuçta vücut gelişimi ve büyüme için gerekli olan yapı malzemeleri zamanında ve yeterli düzeyde bebeğin dokularına ulaştırılır.

Bu bilgiler ışığında, eğer bir bebek yeterince beslenip doyduktan 1-2 saat sonra ağlamağa başlıyorsa bu durum bebeğin acıkmasından değildir. Bebeğin ağlamasına yol açabilecek başka bir neden meselâ, altının ıslanması, gazının iyi çıkarılmaması gibi araştırılmalıdır. Eğer bebeğin ağlamasının sebebinin açlık olduğu düşünülerek yeniden beslenmesi yoluna gidilirse yarı yarıya sindirilmiş besin maddelerinin üzerine mideye gelen sindirilmemiş besinler midenin çalışma düzenini ve özellikle iç salgı bezlerinin salgılama ritmini alt-üst edecektir. Sonuçta hem mide, hem de barsaklar daha fazla çalışmak zorunda kalacağı gibi bir kısım besin maddelerinin sindirim işlemi de tamamlanamayacak, bebek aldığı besinden beklenen yararı tam olarak göremeyecektir. Bu durum bebeğin huzursuzluğunu ortadan kaldırmadığı gibi, yeni bir rahatsızlık sebebi olacaktır; bebek rahatsızlığım ağlayarak belli etmeğe devam edecektir. Anne, ağlama arttıkça yeniden beslemenin gereksizliğini anlayana kadar bebek sıkıntı içinde kalacak ve bebeğin huzursuzluğu giderek bütün aileyi etkileyecektir.

Bebeği Emzirme Yöntemi
Bebeği Emzirme Usulü: Anne yönünden bir mecburiyet yoksa, anne bebeğini emzirirken, rahat bir sandalye veya koltukta oturmalı ve bebeğini kucağına almalıdır. Emzirme esnasında anne sırtım bir yere dayayarak oturmakla daha az yorulur. Anne emzireceği meme tarafındaki koluna bebeği koluna bebeği yatırmalı, bebeğin başı memesi hizasına gelene kadar gerekirse bir yastıkla bebeği desteklemelidir. Bebek annesinin kucağında dike yakın yan oturur durumda bulunmalıdır. Anne serbest kalan elinin işaret ve orta parmakları alıştırma aldığı meme ucu ve etrafındaki koyu bölgeyi iki tarafından sıkıştırarak bebeğin ağzına vermelidir. Böylelikle bebeğin emme sırasında meme tarafından burnunun tıkanması ve nefes almasının güçleşmesi önlenmiş olur; bebek artık kolayca emebilecek durumdadır.

 

Bebek Nasıl Emzirilir?

Beslenme esnasında bebeği rahatsız edebilecek dış etkenler mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Oda ısısı çocuğu rahatsız
edecek kadar soğuk ve sıcak olmamalı, bebeğin altı temiz değilse değiştirilmeli ve biraz önce değinildiği gibi acıkmış olduğundan emin olunmalıdır. Bebeğin açlığı bebeğin ağız kenarına bir uyarı yapıldığında hemen o tarafa yönelmesi ile kendini belli eden arama refleksinin canlılığı ve ağzına verilen memeyi hırsla emmesi ile anlaşılabilir. Acıkmış olan bir bebeğin memedeki sütü yeterince alıp alamadığı ise emme ve yutkunma hareketlerine dikkat edilerek anlaşılabilir. Eğer bebek her emme hareketine karşı bir yutkunma hareketi yapmıyorsa veya memeyi sık çekiştirmesine rağmen daha seyrek olarak yutkunuyorsa memedeki sütün azlığı söz konusu olabilir. Buna karşılık memeyi her çekişte bebek yutkunuyor ve bu yutkunma sırasında ses çıkartıyorsa memedeki sütün bol miktarda olduğu anlaşılır.

Emzirme konusunda yapılan ve bazen tehlikeli olan bir hata annenin biraz yorgunluk ve biraz da tembellikle özellikle geceleri bebeğini yattığı yerde emzirmeye çalışmasıdır. Bu durumda memenin bebeğin ağzını ve burnunu tıkayarak nefessiz kalması tehlikesi ortaya çıkar. Yorgun ve yan uykulu bir annenin bebeğin soluksuz kaldığını fark edememesi bebeğin boğularak hayatını kaybetmesi gibi kötü bir sonuca yol açabilecektir. Bu nedenle yan uykulu olarak, bebeği yattığı yerde emzirmeğe çalışan bir annenin bebeğini karşı karşıya bıraktığı tehlike, bebeğin aç kalması ile kıyaslanamayacak kadar büyüktür. O halde en iyisi ne bebeği böyle bir tehlikeye atmalı, ne de aç bırakmalıdır; bebeğin beslenme saatleri düzenlenirken geceleri 6-8 saatlik bir araya alıştınlması anneyi de rahatlatacaktır.

Emziren Annenin Beslenmesi
Emziren Annenin Beslenmesi: Emziren bir anne, normalde de dikkat edilmesi gereken yeterli ve dengeli beslenmeye daha fazla özen göstermek zorundadır. Bebeğini emziren bir anne normal beslenmesini sağlayabilecek besinlere ilaveten her gün bir kilogram olacak kadar süt ve başta yoğurt olmak üzere süt ürünleri, mümkün olduğunca bol taze meyve ve sebze, taze meyve sulan almağa çalışmalıdır. Alınmasına özen gösterilmesi gereken bir besin grubu da proteinli besinlerdir. Proteinli besin olarak et, süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller nohut, merci¬mek, bezelye, fasulye vb., yumurta önerilir. Ayrıca çeşitli vitaminler yönünden zengin olan taze sebze ve meyveler, pekmez yararlıdır. Süt yapımına olumlu katkısı olan sıvı şeyler hoşaf, taze meyve sulan ve su olarak günde 2.5-3 litre kadar alınmalıdır.

Çalışan Kadının Emzirmesi
Çalışan Kadının Emzirmesi: Günümüzde çalışan annelerin günlük iş hayatında önemli bir orana ulaşmaları bu annelerin bebeklerini emzirmelerini önemli bir hale getirmiştir. Doğum izninin emzirme süresine göre çok kısa oluşu ve çalışılan gün¬lerde verilen süt izinlerinin çocuğun emzirilmesi gereken saat-lere uygun düşmemesi pek çok çalışan anneyi güç durumda bı¬rakmaktadır. Burada karşılaşılan sorun iki yönlüdür: Bunlardan birincisi sütü mevcut olan annenin emzirmediği takdirde bir süre sonra sütünün azalması diğeri ise annesi mevcut olmayan sürede diğer mamalar veya biberonla beslenmeğe alışan bebeğin anneyi emmeyi bırakmasıdır. Her iki durum da emzirmenin kesilmesi ile bebeğin aleyhinde olmaktadır. Annenin sütünün azalarak kesilmemesi için bebeğin emme saati gelen anne, sütunu süt boşaltıcı bir aygıt ile boşaltmalıdır. Bu durum anneleri sütünün boşa gittiği düşüncesi ile üzmekte ise de, sütünün tamamen kesilmesi haline bebeğinin uğrayacağı zararı anlayan anneler bu yöntemi uygulayabilmektedir. İşe gidecek olan bir anne evden çıkmadan önce bebeğini her iki memesiyle besleyerek, mevcut sütünün boşalmasını sağlar. Öğle arasında tekrar bebeğini emzirme imkânı bulabilecek anneler bebeklerini emzirmelidirler. Bu mümkün olmadığı takdirde memenin bir alet yardımıyla boşaltılmasından başka bir yol kalmaz.

Bebeğin anne sütünü ve emmeyi terketmemesi için annenin evde bulunmadığı sırada bebek beslenirken verilecek mamaların biberonla değil kaşıkla verilmesine dikkat edilmelidir Biberondan emmek, annenin memesini emmekten daha kolayına giden bir bebek bir süre sonra annesinin memesini reddedebilir. Bu sebeple bebeğin annesinin memesini bırakarak anne sütünün kesilmesini ve bebeğin anne sütünden mahrum kalmasını önlemek için anne sütü alamadığı saatlerde bebeğin biberonla beslenmesinden kaçınılmalıdır.