• Randevu alınması

Muayene için randevu alınması gereklidir. Bu muayene bazen iki saat sürebilir.

  • Özgeçmiş

Gebeliğin elden geldiğince yolunda gidebilmesi için doktorun, annenin tıbbî ve sosyal geçmişini bilmesi gereklidir. Gebe kadına evlilik durumu, meslek ve ev koşullarına ilişkin sorular sorulacaktır. Ayrıca, daha önce geçirilmiş hastalıklar, ameliyatlar, gebelik durumları ve akrabaların sağlığıyla ilgili sorular da yöneltilebilir. Âdet dönemleriyle ilgili ayrıntılar ve doğum tarihinin belirlenebilmesi için özellikle son âdet tarihinin bilinmesi zorunluğu vardır.
Gebe kadın da ayrıca doktora, vajinal akıntı gibi birtakım belirtilerden söz etmelidir.
3 Ön testler
Şeker hastalığı, böbrek hastalığı ya da gizli bir idrar yolu iltihabının var olup olmadığını belirlemek amacıyla idrar örneği alınarak test yapılır. Ağırlık, boy ve tansiyon ölçülür. Ayrıca kansızlık ve frengi olasılığına karşı ve gebe kadının eskiden kızıl geçirip geçirmediğini araştırmak için kan testleri yapılır, kan gurubu ve Rh faktörü belirlenir.
4 Doktor muayenesi
Genellikle, gebe kadın tam soyunduktan sonra, üzerine bir gecelik giyerek muayene koltuğuna yerleşir ve üzerine bir çarşaf örtülür. Bu muayenede genel sağlık ve gebelik durumunun kontrolü ve ileride gebelik ya da doğum yönünden önemli olabilecek herhangi bir durumun saptanması amaçlanır.Doktor gebe kadının kalbini ve akciğerlerini kontrol eder. Daha sonra göğüslerde topaklar olup olmadığını muayene eder ve göğüs uçlarının emzirmeye uygun olması için herhangi bir bakım işleminin gerekip gerekmediğini belirler. Doktor ayrıca geleceğin annesinin iyi beslenip beslenemediğini, dişlerinin durumunu ve kansızlık ya da guatr belirtileri bulunup bulunmadığını da kontrol eder. Eliyle karın organlarını yokladıktan sonra sıra içeriden muayeneye geri sırtüstü yatar. Aslında muayenenin ilk bölümünde, sol yanının üstüne de yatabilir. Hangi biçim olursa olsun, kadın kaslarını gevşettiği sürece, muayene oldukça kolay olur.

Kadına bir soğukluk duygusu veren plastik ya da maden bir araçla vajen açık tutularak, bir ışık yardımıyla serviksin (rahim ağzının) sağlıklı bir durumda olup olmadığı kontrol edilir. Aynı zamanda doktor deney için vajen salgısından örnek alır (froti deneyi).

Daha sonra pelvis organları elle muayene edilerek rahmin gebelikten ileri gelen yumuşaklığı,büyüklüğü ve normal olup olmadığı belirlenir.

gebelik muayenesi
gebelik muayenesi

Sonuçlar ve başka testler

Doktor bulguları geleceğin annesiyle tartışır ve gebeliğe ilişkin öğütlerde bulunur, geleceğin annesi de doktora soru sorma fırsatı bulur. Başka testlerin yapılması gerekiyorsa, bunların neler olacağı bazen hemen saptanırsa da, genellikle daha sonraki muayenelere bırakılır.