archiveçocuklarda hırsızlık

Hamilelik ve Çocuk Bakımı

Çocuklarda Garip Davranışlar

Parmak emme : Bebek çeşitli nedenlerle parmaklarını ağzına götürüp emebilir. En fazla baş parmağını emer. Bazen ayak parmak­larını da ağzına götürüp emdiği görülebilir. Psişik doyumsuzluk, be­denini tanıma ve keşfetme, haz duyma gibi nedenlerle açıklanan ve­ya hiçbir nedene bağlanamayan bir belirti olarak kabul edilebilir. İlk 1 yaş içinde parmak emime normal...
Hamilelik ve Çocuk Bakımı

Çocukta Olumsuz Davranışlar

Çocuğun normal gelişmesinde, ilk yaş içinde çevredeki insan ve eşyalarla ilişki kurduğu görülür. Buna obje ilişkisi denir. Özellikle anne-çocuk arasındaki ilişki bu dönemin en önemli olayıdır. 1 yaşı tamamlayan çocuk yürümeye ve konuşmaya, el becerilerini geliştir­meye başlar. Amaca yönelik hareketler belirginleşir. Odanın ve evin içini dolaşmaya, etraftaiki eşya ve insanları...