Babanın yardımıBaba

Annenin tüm ilgisi bebeğe yöneldiği zaman, baba kendisini huzursuz ve geri plana itilmiş gibi hissedebilir. Bazen bir erkek, eskiden iki kişilik olan ailesine üçüncü bir varlık karıştığı zaman, “önceliklerin” ne kadar değişebileceğini kavrayamaz. Bebeğine ilgisi son derece yoğunlaşan kadın, eşinin kendine gerekli ilginin gösterilmediği duygusuna kapı-labileceğini aklına bile getirmeyebilir; hatta kendisine ya da bebeğe ilişkin tasarılarını ve birtakım basit sorunları tartışmak için eşi yerine annesine ya da bir akrabasına başvurabilir,

Erkeğin çok daha aktif bir rol oynamasına ve gebelikte, doğumla, bebekle ilgilenmesine yönelik modern eğilim, eşler arasında karşılıklı ilgiye dayanan ve daha doyurucu bir ilişkinin kurulması için gerekli temeli oluşturmaktadır.

Sevgi gösterme

Evli çiftlerin arasıra bebeğe gösterdikleri ilgiye ara vererek birbirlerine olan bağlılıklarını sürdürmeye ve derinleştirmeye de zaman ayırmaları önemlidir. Genellikle doğumdan üç ilâ altı hafta sonra, hatta kadında dikiş yoksa çiftin isteğine bağlı olarak daha erken bir tarihte, cinsel birleşmeye yeniden başlanabilir. Ancak, sevgiyi göstermek için elbette daha başka birçok yol vardır. Aslında, ufak sayılabilecek sorunlar, özellikle çiftlerin geçici olarak oturdukları akraba evleri gibi ortamlarda, daha büyük görünebildiği için bu durumlarda eşlerin isteklerini dile getirme, değişikliklere uyum ve güçlükleri çözümlemede birbirlerine karşı eskisi gibi dürüst davranmayı sürdürmeleri önem taşır.

 

^ Bebeğini sezaryenle dünyaya getiren, ya da komplikasyonlu, kan nakli gerektiren bir doğum geçiren kadın çok tere hastanede 12 gün kalır ve verimi çok daha düşüktür. Bu durumdaki bir kadın kendisini istediği gibi iyi hissedinceye kadar aylar geçebilir.

▲ İlk günlerde her şey bir keşmekeş içinde görünür; omuzlarına binen yeni yaşam yükünün ağırlığı altında ezilen kadın hiçbir şeyle başa çıkamaz olur. Ama üç ay sonra durumun üstesinden gelmeyi başarır.