archiveçocuklara isim verme

Hamilelik ve Çocuk Bakımı

Çocuklara İsim Verirken Nelere Dikkat Edilmeli

Önce, ailenin büyükleri veya çocuğun ebeveyni, yavruları için güzel bir isim ararlar ve tesbit ederler. Çünkü, Şanlı Pey­gamberimiz, müslümanlara, çocuklarına güzel bir isim koyma­yı emir ve tavsiye buyurmuşlardır. Güzel isim hangisidir? Güzel isim, çirkin imajlar vermeyen, küfür, şirk ve ahlâksızlık kokusu taşımayan, çocuğu örnek dav­ranışlara ve faziletlere sevk edici, hem...