Serbest radikaller vücudumuzun normal metabolitik faaliyetleri sıra­sında oluşabilirler (örneğin yemekten sonra), bunun yanında endüst­ri atıkları, güneş ışınları, kozmik ışınlar, ozon, özellikle otomobil eg- zoslarından çıkan gazlar, ağır metaller, virüsler, sigara, alkol, stres, vücutta yağ metabolizması sonucunda oluşan artık ürünler, çeşitli kimyasallar, su ve hava serbest radikalleri oluşturan çevresel faktör­lerdir.

Yaşamak için ihtiyacımız olan oksijen aynı zamanda serbest radikalle­rinde kaynağıdır. Anlaşılacağı üzere serbest radikaller, özellikle bu yüz­yılın kaçınılması imkânsız unsurlarıdır.

Bu moleküller ekstra enerjiye sahiptir ve vücutta bu enerjiyi hücrelere boşaltarak onların normal fonksiyonlarını değiştirmektedir. Serbest ra­dikaller, kimyasal olarak en dış elektron yörüngesinde bir elektron kay­betmiştir. Çeşitli zararlı etkilere neden olmasının en önemli nedeni bu elektron açığını kapatabilmek için başka atomların elektronlarını pay­laşmaya çalışmasıdır. Serbest radikaller bir dokunun herhangi bir mo­lekülünü etkilerse bu dokunun işlevini yerine getirememesine neden olur. Etkilenen maddenin biyolojik önemine bağlı olarak önemli veya önemsiz çeşitli rahatsızlılara neden olabilir. Genelde oksijen, hidrojen ve hidroksi (OH) tipinde olan serbest radikaller, almak istedikleri elekt­ronu antioksidanlardan sağlarsa bir başka yapıya zarar vermez. Bu sebeple bu moleküllerin üzerinde şu ana kadar yapılan bilimsel ça­lışmalarda çeşitli hastalıklara neden olabildikleri belirtilmiştir. Bunlar­dan en önemlileri; kanser, yaşlanma, kalp krizi, kronik yorgunluk ola­rak sıralanabilir.

ANTİOKSİDAN NEDİR?

Antioksidanlar, serbest radikallerin enerjilerini alan ve vücuda verecek­leri zararı azaltan moleküllerdir. Onların vücutta olumsuz etkilere yol açmalarını önlerler.

Antioksidanların yararlı etkilerinin görülebilmesi için vücut sıvılarında belli oranlarda bulunmaları gerektiği ifade edilmektedir. Antioksidanlardan yana zengin bir diyetin bu açıdan önemi çok büyüktür. Serbest radikallerin oluşmasının engellenmesi, taze sebze, meyve ağırlıklı den­geli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli dinlenme, toksinlerden uzak kal­mak, kısıtlı alkol, minimal protein kullanmanın yararı olacağı belirtil­mektedir.

ANTÎOKSlDAN BİTKİR, VİTAMİNLER VE MİNERALLER Son dönemde antioksidanların etkilerinin önemli olduğu anlaşılmıştır. Sağlıklı yaşam anlayışı içerisinde günlük beslenmelerinde antioksidan- lar açısından zengin bir diyet önem kazanmıştır. Yeşil çay, biberiye, A, C, E, B2 vitaminleri, Coenzyme Q-10, alıç çiçeği ve meyvesi (Crataegus monogyna), zerdaçal (Curcuma longa), ginkgo (Ginkgo biloba), çoban üzümü (Vaccinium myrtillus), üzüm çekirdeği (Vitis vinifera), selen­yum, çinko antioksidan etkileri ön plana çıkan ve son dönemde dünya­da çeşitleri formları halinde (çay, kapsül vb) kullanılan ürünlerdir.

bitkisel çözümler

 

ASCİDOPHİLUS (laktobasilus asidofilus)

Latince ismi: Acidophilus

Proteinlerin sindiriminde yardımcı olan bir bakteridir. Asidofilusun mantar oluşumunu önleyici, kan, kolesterol düzeyini düşürücü, hazmı kolaylaştırıcı ve değerli maddelerin emilimini artırıcı özelliği vardır. Normal sağlıklı bir kişide yüzde 85 oranında asidofilus ve yüzde 15 oranında koliform bakteri olması gerekirken, fazla mayalı gıda, beyaz un ve şeker, hamurlu gıda tüketimi gibi nedenlerle günümüzde bu oran maalesef tersine dönmüştür.

Asidofilus takviyelerini tablet, kapsül veya toz şeklinde alabilirsiniz. Özellikle sindirim sisteminde maya, mantar enfeksiyonu (en çok da candida) bulunan hastalarımda, bağırsak florasını normale döndürmek için, gerekli gördüğüm durumlarda asidofilus preparatlarından veriyo­rum ve hastalar bu tedaviden çok yararlanıyorlar.

Kullanımı: asidofilusun takviyelerini tablet, kapsül veya toz şeklinde alabilirsiniz. Yemeklerden bir saat önce bir miktar suyla alınması uy­gun olur.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: bu bakteri yüksek ısıda ölebilir. Bu ne­denle aldığınız preparatı buzdolabında veya serin bir yerde saklayınız. Kimyasal ilaçlarla etkileşimi var mı? Antibiyotik laktobasil bakterileri­ni de öldüreceğinden preparatın kullanımı sırasında antibiyotik alınma­sı önerilmez.