selanik desenli kazak 5Beden: 38/40, 42/44 ve 46/48. Desen ve tekniklere ilişkin açıklamalar “çin bakın: Açıklamalar bölümü ilk sayfalar.

Malzeme: Orta incelikte el örgü yünü (yak. 162 m/50 gr): yak 500 (550-600)gr oranj, 4,5 numara örgü şişleri; 4,5 ve 5 numara yuvarlak örgü şişi, her biri 40 cm uzunlukta. Selanik desen: Yalancı Selanik, ilmek sayısı tek olmalıdır. 1 .sıra = Gidiş sırası: kenar ilmek, *1 ilmek yüz, 1 ilmek ters, * yıldızlar arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmek yüz, kenar ilmekle bitirin; 2. sıra =dönüş sırası: kenar ilmek, 1 ilmek 1 dolama ile ters örer gibi örmeden alın , * 1 ilmek yüz, 1 ilmek 1 dolama ters örer gibi örmeden alın, *yıldızlar arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmek; 3. sıra = Gidiş sırası: kenar ilmek, *1 ilmek önceki sıranın dolamasıyla yüz birlikte örün 1 ilmek ters, * yıldızlar arasını sürekli tekrarlayın, sıra sonunda 1 ‘ mek bir önceki sıranın dolamasıyla birlikte örün, kenar ilmek. 2. ve 3. sıraları sürekli tekrarlayın. Zikzaklı desen A ve B: A ve B o.rek şemasına göre çalışın, Genel □çık amalar için bakınız: Açıklamalar cc ümü ilk sayfalar. 17 ilmek = 9 cm oton desenin tamamı şemada gösieri miştir. Zikzaklar Selanik Deserte yedirilmiştir.
Desen A: Örnek şeması A sağ taraf için deseni göstermektedir. Zikzak desen sağa dönük çaprazlamayla başlamaktadır. 34. sıradan sonra 3.-34. sıraları lx tekrarlayın, ardından 3.-16. sıraları ekleyin = 80 sıra /22 cm.

Desen B: Örnek şeması B sol taraf için deseni göstermektedir, sağ tarafa karşıt olarak örün, çaprazlamalar tam ters yöne olmalıdır. 34. sıradan sonra 3.-34. sıraları 1 x tekrarlayın, ardından 3.-16. sıraları ekleyin = 80 sıra /22 cm.

Saç örgü: C örnek şemasına göre çalışın. Semada örneğin tamamı gösterilmiştir. 15 ilmekten oluşan saç örgü artı her iki yanda her defasında 1 ilmek düz ters = 6 cm genişlikte. 20. sıradan sonra 1 .-20. sıraları sürekli tekrarlayın. İşaret açıklamaları: V= Selanik ilmek: Gidiş sırasında 1 ilmek dolama ile yüz birlikte-örün. Ancak çaprazlamaların dışında yeni bir Selanik ilmek oluştuğu takdirde önce 1 ilmek yüz örün; dönüş sırasında 1 ilmek 1 dolama ile ters örer gibi örmeden alın. ^fv = 2 ilmek sağa çaprazlayın: 1 ilmek yardımcı şişe alıp işin arkasına koyun, 1 Selanik ilmek örün, sonra yardımcı şişteki ilmeği ters örün, dönüş sırasında ilmeği Selanik desende örün.

E/W= 2 ilmek sağa çaprazlayın: 1 ilmek yardımcı şişe alıp işin arkasına koyun, 1 Selanik ilmek, sonra yardımcı şişteki ilmeği yüz örün. v\b=2 ilmek sola çaprazlayın: Dolamayla birlikte Selanik ilmeği yardımcı şişle işin önüne koyun, 1 ilmek ters örün, sonra yardımcı şişteki Selanik ilmeği dolama ile yüz birlikte örün, dönüş sırasında ilmeği Selanik desende örün.

v\”= 2 ilmek sola çaprazlayın; Dolamayla birlikte Selanik ilmeği yardımcı şişle işin önüne koyun, 1 ilmek yüz örün, sonra yardımcı şişteki Selanik ilmeği dolama ile yüz birlikte

yüz, sonra yardımcı şişteki 5 ilmeği yüz örün.

■ ■ ■ ■ »y ■ ■ ■ ■ =10 ilmek sola çaprazlayın: 5 ilmek yardımcı şişle işin önüne koyun, 5 ilmek yüz, sonra yardımcı şişteki 5 ilmeği yüz örün.

Örnek denemesi: 18 ilmek ve 36 sıra Selanik desen = yak 10×10 cm, 18 ilmek ve 39 sıra haraşo = yak 10×10 cm, 26 sıra saç örgü = yak 10 cm, hepsi 4,5 numara şişle. Vurgulanmış eksiltmeler: Gidiş sıralarında reglan kesimleri için uygulayın. Her kesim noktasında 2 ilmek eksiltilecektir. Sağ kenar: kenar ilmek, 1 Selanik yüz ilmek = 1 ilmek önceki sıranın dolamasıyla yüz birlikte ardından 3 ilmek ters birlikte Sol kenar: kenar ilmekten önce ve son yüz Selanik ilmekten önce 3 ilmek ters birlikte örün, sonra 1 Selanik yüz ilmek ve kenar ilmek örün. İzleyen dönüş sırasında eksiltilen ilmeği Selanik desene uygun şekilde yüz örün. Dikkat: Arka, ön ve kollar için birbirine dikilen 3’er parça örülmektedir -dikişler saç örgünün her iki yanına gelmektedir = Orta. Arka parça: Sağ parça için 39

selanik desenli kazak

(43-47) ilmekle başlayın ve etek ucu için 8 cm = 30 sıra haraşo örün, son sırada eşit aralıklı olarak 2 ilmek artırın = 41 (45-49) ilmek. Ardından Selanik desende devam edin. Haraşodan 31 cm = 112 sıra sonra sağ kenarda reglan kesimine başlayın ve 1 x 2 ilmek vurgulayarak eksiltin, ardından her 6. sırada 5x her defasında 2 ilmek, ardından her 4. sırada 11 (12-1 3}x 2 ilmek vurgulayarak eksiltin. Son eksiltmeden sonra 3 sıra örün. Böylece 21,5 (22,5-23,5) cm = 78 (82-86) sıra reglan boyuna ulaşmış olacaksınız-sonra izleyen gidiş sırasında kalan 7 (9-1 1) ilmeği kapatın. Sol parça: Karşıt olarak aynı örün. Orta parça: 19 ilmekle başlayın ve C örnek şemasına göre saç örgüyü çalışın. Yan parçaların boyuna göre 60,5 (61,5-62,5) cm = 158 (160-163) sıra sonra ilmekleri kapatın.

On parça: Sağ parça için etek ucu haraşosunu arka parça gibi çalışın. Ardından izleyen dağılımda devam edin: kenar ilmek, 13(17-21) ilmek Selanik desen, 17 ilmek zikzak desen A, 9 ilmek Selanik desen, kenar ilmek. Haraşodan 31 cm = 112 sıra sonra sağ kenarda reglan kesimine başlayın ve lx 2 ilmek vurgulayarak eksiltin, sonra her 6. sırada 5x her defasında 2 ilmek, ardından her 4. sırada 9 (10-1 1) x 2 ilmek vurgulayarak eksiltin. Aynı zamanda yaka yuvarlaklığı için reglan kesiminden 64. (68.-72.) sıra = 17,5 (1 8,5-19,5) cm sonra sol kenarda 4 (6-8) ilmek kapatın, sonra her 2. sırada 2x her defasında 2 ilmek ve kalan 3 ilmeği kapatın.
Sol parça: Sağ parçaya karşıt olarak ve zikzak desen. B örün. Orta parça: 19 ilmekle başlayın ve C örnek şemasına göre saç örgüyü çalışın. Yan parçaların boyuna göre 56,5 (57,5-58,5) cm = 148 (150-153) sıra sonra ilmekleri kapatın. Kollar: Sağ parça için 19.(21-21) ilmekle başlayın ve 1 2 cm = 46 sıra haraşo örün. Ardından Selanik desen örün. Haraşodan sonraki 3. sırada sağ kenarda yan eğimler için 1 ilmek artırın, sonra her 8. sırada 13(1 3-8) x her defasında 1 ilmek ve yalnızca 46/48 beden için her 6. sırada 7x
selanik desenli kazak2-e- defasında 1 ilmek daha artırın = 33 (35-37) ilmek. Haraşodan 32 cm = 116 sıra sonra sağ •enarda reglan kesimine başlayın e x 2 ilmek vurgulayarak eksiltin, HDrra her 6. sırada 5×2 ilmek, adından her 4. sırada 9 (10-1 1) x ner defasında 2 ilmek vurgulayarak eksiltin. Reglan boyu 19 (20-21) cm = 68 (72-76) sıra olunca kalan 3 ilmeği izleyen gidiş sırasında kapatın.

 

Sol parça: Karşıt olarak örün. Orta parça: 19 ilmekle başlayın ve C örnek şemasına göre saç örgüyü çalışın. Yan parçaların boyuna göre artı 1 cm = 3 sıra çalışın, toplam boy 64 (65-66) cm = 167 (169-173) sıra. Ardından sol kolun yaka açıklığı için, bak patron, sol kenarda 6 ilmek kapatın, sonra her 2. sırada lx 5 ilmek ve 2x her defasında 4 ilmek kapatın. Sağ kol için de yaka açıklığını karşıt olarak aynı şekilde sağ kenarda çalışın. Bitirilmesi: Bak: Genel bilgiler. Saç örgüleri ait oldukları yan parçaların ortasına dikin, kollarda patrona göre reglan kesiminin sonunda kalacak saç örgü fazlalığına dikkat edin. Yan ve kol dikişlerini kapatın. Kolları takın, ardından ara vermeden fazlalık olarak kalan saç örgünün uzun kenarını ~'<a parçanın reglan «es -nine dikin. Devrik kıvrılan yaka: – f ‘_~ara yuvarlak  şişle yaka açıklığı kenarından 87 (87-94) ilmek alın ve yuvarlak sıralarla haraşo örün. 4 cm = 16 yuvarlak sıra sonra 5 numara yuvarlak şişe geçin. 8 cm = 32 yuvarlak sıra sonra eşit aralıklı olarak 7x her defasında 1 ilmek artırın ve 2x daha her 10 yuvarlak sırada eşit aralıklı olarak 7x her defasında 1 ilmek artırın = 108 (108-1 15) ilmek, Yaka genişliği 62 (62-66) cm olacaktır. Yaka boyu 23 cm = 82 yuvarlak sıra olunca ilmekleri gevşek kapatın.selanik desenli kazak 3