Protez tırnaklar

Protez tırnakların plastik olanları tercih edilir. Bu tür tırnaklar boyalı, boyasız, kesilmiş veya uzun olarak değişik şekillerde satışa sunulur. Kullanacak kişinin tırnak ölçüsüne uygun olması için çok değişik ölçülerde üretilir. Buna rağmen birçok insan kendi tırnak yapısına uygun protez bulmakta zorlanır ve özel siparişle yaptırmak zorunda kalır.

Bu ürünlerin kimisi kendinden yapışkanlıdır. Bazıları özel yapıştırıcısını ayrıca verir. Her ikisinde de yapıştırıcı madde metakrilat bazlı akriliktir. Bu madde kontakt dermatite yol açabilir.

Diğer bir yapıştırıcı ise etil2 siyaoakrilattır. Bu madde protez tırnakları daha sağlam bir şekilde yapıştırır. Ancak tırnak yapısının bozulmasına ve soyulmasına neden olabilir. Bu tip protez tırnakları dikkatli kullanmak gerekir. Özellikle asetonlu oje çıkarıcılardan uzak durulmalıdır. Protez kazayla çıkacak olursa, doğal tırnak üzerindeki tabakaların da soyulmasına yol açar.

Porselen tırnaklar

Porselen tırnaklar kişiye özel hazırlanır. Bu ürünler, doğal yapıyla mükemmel uyum sağlarlar. Gerçek tırnaktan ayırt edilmeleri oldukça güçtür. Bu nedenle hem kadınlar hem de erkekler tarafından rahatlıkla kullanılır.

Porselen tırnaklar, gerçek tırnakların üzerindeki hasarları çok iyi kapattıkları için, birçok tırnak bozukluklarında görüntüyü düzeltirler. Anormal tırnak yüzeyi veya tırnak bozukluklarında, kişilere protez tırnak uygulaması yapılabilir. Birçok tıbbî uygulama tırnaklarda renk değişimine neden olabilir. Bu koşullarda kozmetik tırnaklar son derece işe yarar. Ancak bazı durumlarda, örneğin kanal distofide bu tırnaklar uygulanmaz.

Porselen tırnaklar protez tırnaklardan daha pahalıdır, işlem süresi 2 ile 3 saat arasındadır.

Porselen tırnakların takılması

■ Önce tırnak temizlenir, oje varsa çıkarılır.

■ Porselen tırnağın daha iyi yerleşmesi için, doğal tırnağın üstü özel bir törpüyle pürüzsüz hale getirilir.

 • Deneyimli estetisyenler, tırnak üstüne ve çevresine antimantar ve antibakteriyel solüsyon sürerler.
 • Tırnak dibindeki deriler geriye itilir veya dikkatle kesilerek alınır.
 • Daha sonra tırnakların üzerine, porselen tırnakların yapıştırılacağı esnek bir madde sürülür.
 • Porselen tırnak yapıştırılır.
 • Son işlem olarak tırnak parlatılır. İstenirse üzerine oje sürülür, hatta üzerine küçük parlak bir taş kondurulur!Protez tırnaklar metil metakrilat, butil ve etil metakrilattan imal edilir. Bunların üçü de kontakt dermatite yol açabilecek maddelerdir.Tırnağa şekil veren akrilik madde, genellikle benzoil peroksittir. Bu akrilik madde bir fırçayla tüm tırnağa sürülür. Böylece, porselen tırnak saydamlaşır ve tırnağın üzerine yapıştırıldığında, doğal tırnağın dibindeki pembelik görülür. Tırnağın devam eden kısmında ise beyaz akrilik kullanılır. Bu kombinasyon, gerçek tırnakla uyumlu ve doğal bir görünüm sağlar.Porselen tırnaklar yapılırken birçok sorunla karşılaşma olasılığı bulunur. En başta gelen sorun, bu konuda eğitim veren yerlerin çok sınırlı olmasıdır. Birçok kişi birkaç kere seyrederek porselen tırnak tekniğini öğrendiğini zannetmekte ve hemen uygulamaya geçmektedir. Eğitimsiz ve tecrübesiz kişiler akrilik maddeyi genellikle yanlış kullanmakta ve tırnaktaki matriks dokunun bozulmasına yol açmaktadırlar. Ayrıca aletler yeterli ölçüde sterilize edilmemiş olabilmekte veya işlem öncesinde tırnaklara antimantar ve antibakteriyel bir solüsyon sürülmesi ihmal edilebilmektedir. Bu nedenlerle, porselen tırnak yaptıran birçok insan, enfeksiyonlarla karşılaşmaktadır.Porselen tırnakların bakımıPorselen tırnakların dezavantajları
 • Porselen tırnaklar normal tırnaklardan daha dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda plastik madde doğal tırnaktan ayrılabilir ve enfeksiyona yol açabilir. Bu nedenle, porselen tırnak kullananların her üç haftada bir kontrole gitmeleri gerekir. Uzman uygun görürse, tırnağın kalkan yerlerini polimer maddeyle takviye edebilir. Alttaki tırnak uzamaya devam edeceği için belli aralıklarla polimer takviyesi şarttır. Bu süre genellikle 2-3 haftadır. Bu işlemin ihmal edilmesi, tırnakta travmatik onikolisise yol açabilir ve gerçek tırnak zarar görebilir.
 • Çok sık kullanılmasa da, butil ve etil metakrilat maddeleri güçlü maddelerdir. İşlem görmemiş akrilik maddeler tırnağa veya tırnak kenarlarına zarar verebilir. Uzman estetisyenler, bu maddelerin ciltle temas etmemesi için çok özen gösterirler.
 • Porselen tırnakları eğitimli ve deneyimli estetisyenler yapmalıdır
 • Akrilikle sağlanan doğallık
 • Porselen tırnakların bileşimi
 • Porselen tırnaklar, protez tırnaklardan daha pahalıdır.
 • işlem süresi 2-3 saat kadardır.
 • Alttaki tırnak uzamaya devam edeceği için belli aralıklarla polimer takviyesi yapılması

gerekir. Bu süre genellikle 2-3 haftadır ve işlem 1-2 saat kadar sürer. Bu bakımın yapılmaması sonucunda gerçek tırnak zarar görebilir.
■ Gerçek tırnakların üzerine yapıştırılan polimer tırnaklar, oksijeni geçirmezler. Bu nedenle, porselen tırnak kullanan kişiler arasında, onikolisis rahatsızlığı çok yaygındır.

■ Protez tırnaklar metil metakrilat, butil ve etil metakrilattan imal edilir. Bunların üçü de kontakt dermatite yol açabilecek maddelerdir.

■ Eğitimsiz ve tecrübesiz kişiler akrilik maddeyi genellikle yanlış kullanmakta ve tırnaktaki matriks dokunun bozulmasına yol açmaktadırlar.

■ işlem öncesinde antimantar veya antibakteriyel bir solüsyon sürülmesi ihmal edilebilmektedir. Bu nedenlerle porselen tırnak yaptıran birçok insan, mantar ve enfeksiyonlarla karşılaşmaktadır.

■ Uzun süreli kullanımlarda plastik madde doğal tırnaktan ayrılabilir ve enfeksiyona yol açabilir.

el-ayak-protez-tırnak-uygulamasi
Diğer protez teknikleri

Diğer bir protez tırnak tekniğiyse tırnak diplerine şeffaf akrilik madde sürülerek uygulanır. Tırnağın uzun olan bölümüne plastik tırnak yapıştırılır. Bu işlem genellikle çok uzun tırnaklar isteyenlere yapılır.

Protez tırnakları daha sağlam hale getirmek için ipek veya kumaş kullanılır. Bu işlemde ipek veya kumaş malzeme, akrilik tabakaların arasına koyulur. Bu uygulama tırnakların kurumasını engeller.