Kollu Çeket Modeli 2

Beden: 38/40 ve 46/48. Desen ve tekniklere ilişkin açıklamalar için bakın: Açıklamalar bölümü ilk sayfalar.

Malzeme: Orta kalınlıkta saf el örgü yünü (100% Merinos, yak 125 m/50 gr): yak 650 (750) gr devetüyü ve fantezi el örgü ipliği (yak. 80 m/50 gr): yak. 150 (200) gr devetüyü/ altın rengi; 4,5 numara örgü şişler; 4 numara tığ.

Büyük pirinç desen: 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters değiştirerek örün, her 2. sıradan sonra ilmek düzenini değiştirin, yüzün üstüne ters, tersin üstüne yüz gibi. Pervaz deseni: A örnek şemasına göre örün. 1 .-4. sıraları fantezi iplik, 5. ve 6. sıraları saf yün ve 7.-10. sıraları fantezi iplikle çalışın. Oklar arasındaki örneği=8 ilmek sürekli tekrarlayın. Bordür deseni: B ve B 1 örnek şemasına göre örün, a ve b okları arasındaki motifi =1 8 ilmek sürekli tekrarlayın. İlmekleri açıklamalarda verildiği şekilde dağıtın. 1 .-32.sıraları saf yün ve 33.-36. sıraları fantezi iplikle çalışın. B 1 örnek şeması 46/48 beden için ön parçalarda desen başlangıcını ve sonunu göstermektedir. Roba deseni: C örnek şemasına göre örün. Oklar arasındaki örneği = 14 ilmek sürekli tekrarlayın. İlmekleri açıklamalarda verildiği şekilde dağıtın. 1.- 4. sıraları fantezi iplikle ve 5. sıradan itibaren saf yünle örün. 5.-20. sıraları sürekli tekrarlayın. Eksiltmelerde kalan ilmekleri önce yalnızca yüz ya da ters örün. Ancak 7 ilmek eksilince ilmekleri yeniden roba desenine uydurun.

Örnek denemesi: 20 ilmek ve 29 sıra düz yüz = yak 10×10 cm, 1 8 ilmek ve 29 sıra im bordür desen B = yak 10×10 cm, 20 ilmek ve 30 sıra roba desen = yak 10×10 cm, tamamı 4,5 numara şişle.

Vurgulanmış eksiltmeler: Sağ kenar: kenar ilmek, 2 ilmek yüz birlikte örün. Sol kenar: 2 ilmek üstünden geçirerek birlikte örün: 1 ilmek yüz örer gibi örmeden alın, sonra örmeden aldığınız ilmeği bunun üstünden geçirin, kenar ilmek. Dikkat: On ve arka parçaların pervaz kısımlarındaki kıvrılmalar desen gereği kaçınılmazdır.

Arka parça: 111(1 29) ilmek fantezi iplikle başlayın ve A. örnek şemasına göre pervaz deseni örün. , bu arada kenar ilmekler arasında örneği = 8 ilmek 13(15)x yapın ve 1. oktan sonraki 5 (7) ilmekle bitirin. Sonra B örnek şemasına göre bordür deseni şu şekilde örün: kenar ilmek, 10 ilmek a okuna kadar, a ve b okları arasındaki örnek = 18 ilmek 5 (6)x, 9 ilmek b okundan sonra, kenar ilmek. Bundan sonra saf yünle çalışmaya devam edin. 10 cm = 28 sıra düz yüz ördükten sonra kalça eğimleri için her iki yanda 1 ilmek, sonra her 8. sırada 3x her defasında 1 ilmek daha vurgulayarak eksiltin = 103 (121) ilmek. 38/40 beden için son eksiltmeden 4 cm = 10 sıra sonra yan eğimler için her iki yanda 1 ilmek, sonra 10. sırada 1 x 1 ilmek artırın, 46/48 bedende düz örmeyi sürdürün = 107 (1 21) ilmek. 28 cm = 82 sıra düz yüz ördükten sonra roba deseni C örnek şemasına göre şu dağılımda örün: kenar ilmek,Kollu Çeket Modeli 7 (8) defa örnek = 14 ilmek, 7 ilmek 1. oktan sonra, kenar ilmek. Roba desen 8,5 cm = 26 sıra olunca kol evleri için her iki yanda 3 ilmek sonra her 2. sırada lx 2 ilmek ve 2x 1 ilmek kapatın= 93 (107) ilmek. Kol evi 18 (20,5) cm = 54 (62) sıra olunca arka yaka açıklığı için ortaya gelen 37 ilmeği kapatın ve önce sol tarafı bitirin, iç kenarda yuvarlaklık için her 2. sırada 1 x 3 ilmek ve 1 x 2 ilmek kapatın. Kol evi 20 (22,5) cm = 60 (68) sıra olunca kalan 23 (30) omuz-ilmeğini kapatın. Diğer tarafı karşıt olarak aynı şekilde tamamlayın.
Sol ön parça: 60 (70) ilmek fantezi iplikle başlayın ve 38/40 beden için ilmekleri şu şekilde örün: kenar ilmek, B örnek şemasına göre 10 ilmek a okuna kadar, 2x a ve b okları arasındaki örnek, 8 ilmek b okundan itibaren, 4 ilmek büyük pirinç desen ön pervaz için, kenar ilmek düğümlü kenar olarak. 46/48 beden için şu şekilde örün: kenar ilmek, B örnek şemasına göre 10 ilmek a okuna kadar, 2x a ve b okları arasındaki örnek, B1 örnek şemasına göre 18 ilmek, 4 ilmek büyük pirinç desen pervaz için, kenar ilmek düğümlü kenar olarak. Yukarı doğru desen değişimini, kalça ve yan eğimleri, kol kesimi sağ kenarda arka parçada olduğu gibi yapın. Kol evi 12,5(15) cm = 38 (46) sıra olunca derin yaka açıklığı için 19 (20) ilmek kapatın ve yuvarlaklık için her 2. sırada lx 3 ilmek, Ix2ve4x 1 ilmek kapatın. Kol evi 20 (22,5) cm = 60 (68) sıra olunca kalan 23 (30) omuz ilmeğini kapatın.

Sağ ön parça: Karşıt olarak aynı örün, ancak pervaza 3 ilik çalışın. Bunun için roba desenden 2 cm = 6 sıra sonra pervazın 3. ve 4. ilmeklerini kapatın ve izleyen sırada yeniden bu ilmekleri atın. izleyen 2 iliği 8 (9) cm = 24 (28) sıra aralıkla çalışın.

Kollar: 75  ilmek fantezi iplikle başlayın  deseni A örnek şemasına 11( ne örün, bu arada kenar ilmekler ı ııasında motifi=8 ilmek 9x uygulayın ve 1 oktan sonra 1 ilmekle bitirin. Sonra B örnek şemasına göre bordür deseni şu şekilde örün: kenar ilmek, 10 Imek a okuna kadar, 3x a v b okları arasındaki örnek= 18 ilmek, 9 ilmek b okuna kadar, kenar ilmek. Kollu Çeket Modeli 3Bundan sonra saf yün ile düz yüz çalışmaya devam edin. 1. sıra düz yüzde eni azaltmak için 8 ilmek şu şekilde eksiltin: kenar ilmekten sonraki 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62. ve 71. ilmekleri işaretleyin ve bunları izleyen ilmeğin üstünden geçirerek birlikte örün= 67 ilmek. Bu 8 eksiltmeyi işaretli ilmeğin üzerinde 38/40 beden için izleyen 8.sırada ve 10. sırada her defasında lx çalışın= 51 ilmek, 46/48 8. sırada yalnızca lx çalışın. = 59 ilmek. 8 cm = 24 sıra düz yüz ördükten sonra eğimler için her iki yanda her defasında 1 ilmek, sonra her 8. sırada 9x her defasında 1 ilmek daha artırın= 71 (79) ilmek. Son eksiltmeden 27 cm = 80 sıra sonra kol yuvarlağı için her iki yanda 3 ilmek, sonra her 2. sırada lx 2ilmek, 16(18)x 1 ilmek, lx 3 ilmek ve 2x her defasında 2 ilmek kapatın. Kol yuvarlağı 14,5 (16) cm = 42 (46) sıra olunca kalan 15 (19) ilmeği kapatın. Bitirilmesi: Bak: Genel açıklamalar. Omuz dikişlerini kapatın. Yaka açıklığı kenarına 1 sıra sık iğne ve 1 sıra yengeç ayağı = tersten sık iğne yapın. Yan ve kol dikişlerini kapatın. Kolları takın. Düğmeleri dikin.

İşaret açıklamaları: Bak: Genel açıklamalar

N = 1 tomurcuk: 1 ilmeğe 5 birlikte

kapatılmış yarım tırabzan

işleyin ve kapattığınız ilmeği sağ şişe

geçirin.

e = 1 dolama, izleyen dönüş sırasında yüz örün.Kollu Çeket Modeli 4