kalıcı epilasyon

Kalıcı epilasyon

Kalıcı epilasyonla ilgili genel bilgiler

Kalıcı epilasyon, kıl kökünü yok etme tedavisidir. Bu tedavi özetle, istenmeyen bölgede kılın yeniden oluşmasını durdurur. Yani kılı köküyle birlikte yok eder. Geçici yöntemler biraz becerikli kişiler tarafından kolayca uygulanabilse de kalıcı epilasyon, bilgi, deneyim ve teknik donanım gerektirir. Estetik merkezlerinin epilasyondaki ayırt edici misyonu da bu aşamada devreye girer.

Başka türlü söylemek gerekirse, kalıcı epilasyondan söz ettiğimiz zaman artık ciddi, tıbbî ve çok yönlü bir uzmanlık alanına girmiş oluyoruz. Bu nedenle, genel bilgilerin yanı sıra, ilerleyen bölümlerde, tıbbî ve teknik konulardan da bahsedeceğiz.

Biraz tarihçe

istenmeyen tüyler konusunda büyük bir buluş ve dönüm noktası sayılan kalıcı epilasyon, esasında çok yeni değildir. Iğneli-elektrikli epilasyon 1848 yılından bu yana uygulanmaktadır. Bu teknik, epilasyon geleneğine “altın tedavi” sıfatıyla girmiş ve doğrusu bir çığır açmıştır.

iğneli epilasyon veya elektrikli epilasyon olarak bilinen bu tekniğin esası, kıl köküne elektrik akımı tatbik edilmesidir. 1995 yılına gelinceye kadar, kalıcı epilasyonun tarifi, bu teknikle özdeşleşmiştir. Ancak bu tarihten itibaren, “ÎPL-photo” ve “lazer” cihazları, epilasyonun da hizmetine girmiştir.

iğneli veya elektrikli epilasyon, bazı dezavantajları olmasına rağmen, halen yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemin yeni teknolojiler karşısında pes etmeye niyeti olmadığı anlaşılmaktadır. Hatta foto ve lazer teknolojilerinin performansı hâlâ, elektrikli-iğneli epilasyon sonuçları kıstas alınarak ölçülmektedir. Tabiî ki 1,5 asır boyunca denenmiş ve sanayisiyle, eğitimiyle kozmetik ekonomisinde kök salmış bir teknolojinin hemen rafa kaldırılması beklenemez.

Kalıcı epilasyon uzmanlık ve eğitimde devamlılık gerektirir

Kalıcı epilasyon basit bir işlem olarak görülse de epilasyon yapan estetisyenin, tüylerin karakterini, anatomisini ve fizyolojisini ayrıca kullandığı tekniği çok iyi bilmesi ve hastaya da açıklaması gerekir. Tıbbî bilgi eksikliği çok soruna ve düş kırıklığına yol açmaktadır. Ne yazık ki, estetisyen eğitim programlarındadört ay gibi kısa süreli kurslarda alınan estetisyenlik

Kalıcı epilasyondan söz ettiğimiz zaman, artık amatör çözünilerdeiı uzaklaşıyor ve çok yönlü hır uzmanlık alaııma girmiş oluyoruz…

kalıcı epilasyon

■ 1840’lann “altın tedavi si.

Epilasyonla birlikte destek tedavi gerektiren durumlar Öte yandan bazı kişilerde epilasyonun hormon tedavisiyle desteklenmesi, bazı durumlarda kullanılmakta olan diğer ilaçların dikkate alınması gerekir.