Genç yaşlarda ortaya çıkan horlama, yüksek tansiyonu, kalp rahat­sızlıklarını ve kalp krizini de beraberinde getirir. Horlama burun rahatsızlığı nedeniyle oluşuyorsa, yapılacak cerrahi müdahale iyi bir netice verebilir.

Horlamayı da bir vücut sin­yali sayabiliriz. Çünkü, horlama uyku sırasında solunumun kısa süreli ke­silmesi ile oluşan bir ra­hatsızlık durumudur. Solunumun kısa aralıklar­la kesilmesinin vücuda birçok olumsuz etkisi vardır. Horlama esnasın­da bir yandan kandaki oksijen miktarı azalırken öte yandan akciğer basıncı artar ve kalp ritmle- rinde değişimler başgösterir. Bu arada uyku düzeni bozulur ve giderek uykudan uyanmalar ortaya çıkar. Başağrıları, zayıflık ve uykusuzluk belirtileri de rahatsızlık haline gelen horlama­nın sonuçları olabilir.

Horlama bir rahatsızlığın göstergesi olmasına karşın sonuç olarak kişiyi ve çevresini rahatsız eden bir durum oluşturur. Horlayan kişi ağzından hava soluduğu için ha­vayı süzmeden alarak boğazda rahatsızlık oluş­masına da neden olur.

 

Bebeklerde de horlama görülebilir. Bu, bebe­ğin damağını kullanmasını henüz öğreneme- mesinin sonucudur.

Özellikle genç yaşlarda ortaya çıkan horlama, yüksek tansiyonu, kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizini de beraberinde getirir. Horlamaya karşı değişik tedavi yöntemleri uy­gulanabilir.

Horlama şişmanlık nedeniyle oluşuyorsa zayıf­lama bir tedavi yoludur.

horlama
horlama

Horlama burun rahatsızlığı nedeniyle oluşu­yorsa cerrahi müdahale iyi bir netice verebilir.

Son çare ise; hava kompresöründen oluşan plastik bir maskenin uyku süresince buruna ör- tülmesidir.