Ağırlık artışı

Orta yapılı bir kadın için 12,5 kiloya kadar bir ağırlık artışı bugün normal sayılmakta­dır. Bir zamanlar “doğru” kabul edilen daha sınırlı rejimlere uymaya çalışmak kadının sağlığı yönünden yararlı değildir ve ölçüyü aşması durumunda birçok kadının gereksiz bir kaygı, mutsuzluk ve suçluluk duygusu duymasına yol açar. Ağırlık artışı, 12,5 kilo­yu aştığı zaman, kadının aşırı yemek yediği­ne ve vücudunda yağ biriktiğine işaret edebi­lir. Bu durumda, özellikle bulantının kesile­rek yerini doymak bilmez bir iştaha bıraktığı, gebeliğin orta döneminde rastlanabilir. Aşı­rı yağ birikimi doğrudan doğruya zararlı de­ğildir, ama çoğu kez gebelikten sonra isten­meyen bölgelerde şişmanlık olarak kalabilir. Doğumdan sonra yaklaşık 6 – 7 kilo kaybedi­lir. Ağırlık kaybının seyri başlangıçta olduk­ça hızlıdır; daha sonra ise, doğumu izleyen iki üç ay içinde yavaş yavaş yeniden normal ağırlığa dönülür.

Bulantı ve kusma nedeniyle bir miktar kilo kaybeden gebe kadının ağırlığı gebeliğin sonuna doğru 12,5 kilo artabilir.

 

doğum kilosu
doğum kilosu
Normal ağırlık artışını oluşturan unsurlar    
Fetüs, plasenta ve sıvı 4.3 kg
Rahim ve göğüsler 1.2 kg
Kan hacminde artış 1.5 kg
Emzirme için depolanan yağ ve protein 2.4 kg
Dokularda tutulan su 3.1 kg

Genel sağlık

Birçok kadın gebelik süresince bir durgun­luk, huzur ve mutluluk duygusu içindedir. Sağlığı da son derece iyi olabilir. Böyle ta­lihli olmayan bazı kadınlar ise kendilerini çaresiz ve keyifsiz hissedebilirler. Birçoğu unutkan, beceriksiz, bazen de içlerine kapa­nık olurlar.