Gebelik değişimlerinden birçoğunun nede­ni, gelişmekte olan bebeğin korunması, do­ğuma hazırlanması ve doğduktan sonra bes­lenmesi için kadının vücudunda oluşan bir­takım gerekli uyarlamalardır.

Öteki değişimlerse, etkisiz ya da sakıncalı tepkiler olarak görünmektedir; sanki beden ve duygular düzenli ve yararlı bir biçimde tepki göstermeyi başaramamaktadır. Örne­ğin, gebeliğin erken dönemlerindeki iştah kaybının, bulantının ve kusmanın anneye ya da bebeğe ne gibi bir yararı olacağını anla­yabilmek güçtür; ama bütün gebe kadınların dörtte üçü bu şikâyetlerde bulunduklarına göre, bunların normal sayılması gerekmek­tedir. Bu gibi belirtiler genellikle hafiftir ve üç dört ay sonra geçer. Kusma aşırı olmadığı ve aşın kilo kaybıyla birlikte görülmediği sürece, hiç bir zarar vermez ve gelişen embri­yonda bir bozukluğa yol açmaz. Embriyon gerekli olan besinini alır; annenin beslenmesindeki dalgalanmalardan plasenta sayesin­de korunur.

Deride renk değişimi                       

Normal olarak koyu renkli olan ya da örne­ğin, kemer gibi şeylerin basıncı altında kalan deri alanlarında koyulaşma belirgin olarak artar. Birçok kadında, karnın orta çizgisi üzerinde dikey bir kahverengi çizgi (linea nigra) belirir. Bazen yüz özellikle etkilenir ve koyulaşmanın yüzde bir leke halinde be­lirginleşmesi durumuna da “Gebelik Mas­kesi” adı verilir. Kuvvetli güneş ışığı bu etki­yi artırabileceği için güneş banyosundan ka­çınmak yerinde olur. Deri koyulaşması ge­nellikle doğumdan sonra geçer; ama bazen tamamıyla geçmeyip kaldığı da görülmekte­dir.

Gerilme izleri

Gebeliğin ileri aylarında karında, göğüsler­de ve seyrek olarak kalçalarda birtakım ge­rilme izleri belirebilir. Bunlar, derideki de­rin dokuların yüzeysel dokular kadar esne- yememesinden ileri gelir. Bu izlerin görülme olasılığı aşırı derecede kilo alan kadınlarda daha fazlaysa da, ince yapılı kadınlarda be­lirdikleri de görülebilmektedir. Gerilme iz­leri başlangıçta kırmızıdır ve kaşıntı yapabi­lir. Gebelikten sonraki birkaç ay içinde bun­lar kaybolur ve yerlerinde belli belirsiz gü­müşi bir beyazlık kalır.

Doku yumuşaması

Bütün vücutta lifli bağ dokusu yumuşar ve esnekleşir. Pelvis kemiklerini bir arada tu­tan bağlar, bebeğin daha kolay geçebilmesi için, biraz gevşer. Vajen ağzına yakın pelvis tabanı ile serviks (rahim boynu) dokuları da esnekleşir ve böylece doğum sırasında rahim bebeği atmak üzere kasıldığı zaman açılması kolaylaşır.

 

Ağrı ve sancılar

Ancak, sözü edilen bu esneklik belkemikle- rinin gebelik sırasında biraz daha fazla hare­ket etmesi anlamına da gelir. Birçok kadın bel ağrısı ve karnın alt ve pelvis bölgelerinde kısa, bıçak gibi saplanan ağrılar çeker. Bu­nun nedeni çoğu kez kemiklerin hareketi sı­rasında bir sinirin sıkışmasıdır. Siyatik (ba­cak ağrısı) ve sık rastlanan ayak ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu gibi rahatsız­lıklar daha çok karnın büyüyüp ağırlaştığı ve kadının dengesinin, bebeğin gittikçe artan ağırlığı nedeniyle değişime uğradığı ileri ge­belik dönemlerinde baş gösterir. Geceleri bacaklarda birdenbire hissedilen kramp nö­betleri de büyük bir rahatsızlık yaratabilir. Yataktan kalkarak kası ovmak ağrıyı gider­meye yardım eder. Ağrının geçmemesi du­rumunda ayağı dize doğru çekmeyi dene­mekte yarar vardır.

gebelik