► “Ben de bebek bekliyorum!” Muayeneye giden bir kadının çocuğunu da birlikte götürmesi, onun merakının giderilmesi yönünden yararlı olur.

Gebelik olasılığıgebelik testi

Âdetin sekmesi ya da çok az olması, gebeliğe işaret edebilir. Ancak, doğum kontrol hapları bırakıldıktan sonra 1-3 haftalık bir gecikmenin olağan olduğu unutulmamalıdır. Âdetleri normal olarak seken ya da seyrek âdet gören kadınlar ise, bulantı, kusma, göğüslerde sürekli acılar ve kan toplanması gibi başka belirtilere dikkat etmelidirler. Âdet 10-15 gün gecikirse, bir doktora başvurulmalıdır. Bunun üzerine doktor, rahmin genişleyip genişlemediğini anlamak için bir muayene yapar. Ayrıca, gerekli gebelik testi ya bir labo-ratuvarda ya da hastanede yaptırılır.

Gebelik testleri

Gebelik olasılığında kadın, gebe olup olmadığını öğrenmek için bir doktora ya da laboratuvara başvurarak test yaptırmalıdır. Genellikle testlerde yüzde 98 oranında güvenilir sonuç alınır.

Zaman ilerledikçe güvenilir sonuç olasılığı da yükselir. Yaklaşık 28 günde bir âdet gören kadınlarda, seken âdet tarihinden bir hafta sonra bu olasılık yaklaşık yüzde 90 oranındadır.

Genel olarak cjebellk teştleri, biyolojik, kimyasal ve hormo-nal olmak üzere üç şekilde yapılabilir. Bunlardan en güvenilir olanı biyolojik testtir. Döllenmeden yaklaşık 6-7’gün sonra, ge-be kadının idrarıyla birlikte ge-

belik hormonları da dışarı atıldığı için, gebe kadının sabah idrarından alınacak az bir miktar henüz cinsel olğunluğa erişmemiş çok genç erkek bir kurbağaya enjekte edilir. Enjeksiyondan yaklaşık 2-4 saat sonra, kurbağa çok canlı ve olgun sperma-tozoitler salgılamaya başlar.

Aynı biyolojik deney, henüz cinsel olgunluğa erişmemiş dişi bir fare üzerinde de yapılabilir. Gebe kadının” idrarının enjeksiyonundan yüz saat sonra dişi farenin henüz gelişmemiş yumurtalıklarında bir miktar olgunlaşmamış folikül görülür. Bu foli-kül oluşumu gebelik hormonla-rınjn etkisiyle farenin cinsel yönden hemen olgunlaştığını gösterir.

Kimyasal gebelik testi idrar tahlili yapılmasıdır ve günümüz* de uygulanmamaktadır.

Hormon testinde ise, âdet kanamasından bir hafta önce folikül ve sarı cisimciğin oluşmasına neden olan hormonlardan hazırlanan bir bileşim 24 saat arayla iki enjeksiyon halinde ya-

pılır. Eğer gebelik gerçekleşme-mişse enjeksiyonun yapılışından 6-7 gün sonra kanama olur. Eğer kadın gebeyse, kanama görülmez.

Gebelik teşhis edilince

Gebe kadın doğum-öncesi bakım ve bebeğin evde mi, yoksa bir hastanede mi dünyaya getirilmesi gibi konuları doktoruyla konuşmalıdır.

Ayrıca gebe kadın genellikle ayda bir doktoruna muayeneye gitmeli ve doğum-öncesi bakım konularında onun öğütlerine uymalıdır.

“Bebek bekliyorum!”

Gebeliğin aileye, dostlara ve çocuklara bildirilmesi ya da bildirilmemesi kişisel görüşe bağlıdır. Bazı kadınlar, düşük olasılığının ortadan kalktığı üçüncü aya kadar beklemeyi yeğlerler. Gebeliğin erken tarihlerde haber verilmesi, sonuna doğru çevredekilerin biraz sabırsızlanmasına yol açabilir.