Emzirme

Günümüzde doktorların büyük bir kısmının emzirmeyi teş­vik etmesine rağmen hakkıyla ve yeterince emzirebilen anne adedi ne yazık ki gittikçe azalmaktadır.

Bunun da sebepleri şunlardır:

 • Çalışan annelerin fazlalaşması,
 • Gerginliğin, psikolojik faktörlerin, şuur altı dolguların, üzüntülerin emzirmeyi olumsuz yönde etkilemesi.
 • Anne sütünün yerini tutacak, hazır formülaların yaygınlaş­ması.
 • Anne sütünün üstünlüğü ve yararları hakkında yeterince bilgi sahibi olmamak ve çaba göstermemek,
 • Emzirme esnasında bebeğin ağlamalarını, sütün azlığına yorarak hemen ek beslenmeye geçmek.
bebek emzirme
 • Emzirmenin Üstünlükleri Ve Faydaları Nelerdir?

Anne sütü:

 • Temiz ve sterildir. Dışarıdan bir mikrop karışması söz ko­nusu olamaz.
 • Verilmesi çok kolaydır. Herhangi bir hazırlık yapma, ısıt­ma, sterilize etme mecburiyeti yoktur. Her an, her yerde veril­meye hazırdır.
 • Bedavadır.
 • Anne, bebek arasındaki bağları geliştirir.
 • Mikrobik ve bulaşıcı hastalıklara karşı, bağışıklık temin eden bir takım koruyucu cisimler (antikorlar) anne sütünden be­beğe geçerler.
 • Yabancı sütlerden meydana gelebilecek, allerjik hadisele­re, gazlanmalara, anne sütünde çok daha az rastlanır.
 • Daima tazedir.
 • İnek sütünden daha kolay sindirilir. Anne sütünün kesilmiş hali (curd) bebeğin midesinde daha kolay parçalanır ve yağı da­ha kolay sindirilir.
 • Emzirmenin Yapılmadığı Veya Durdurulduğu Haller Hangileridir?

A – Bebek Yönünden:

 • Çok nadir olmakla beraber, bebeğin ağız yapısında, meme başını alamayacak anatomik, yapısal bozuklukların bulunması, tavşandudağı, kurtağızı denilen doğuştan bozukluklar bunlardan biri olabilir.
 • 1 ile 2 kilo ağırlığında doğmuş olan prematüre bebeklerin annesi tarafından emzirilerek beslenmeleri hem çok güç hem de sakıncalıdır. Aynı zamanda prematüre bebeğin göstereceği çok süratli büyümeyi anne sütü karşılamayabilir.