Doğumun birinci aşamasında sancılara dayanmaya çalışan bir kadın için solunum ve gevşeme teknikleri çok yararlı olabilir. Ancak, bu teknikler tüm bir hazırlık sisteminin yalnızca bir parçasıdır ve tek başlarına işe yaramazlar. Ayrıca, rahat bir doğumu garanti eden hiçbir sihirli formül de yoktur.doğuma hazırlık

Gebe kadın doğum sırasında neler olabileceği ve değişik doğum olasılıkları (yani normal, forsepsle ya da sezaryenle doğum) konularında elverdiğince çok şey öğrenmeli, ayrıca gerekirse ya da istenirse hangi ağrı giderici ilaçların ve yöntemlerin (örneğin, epidural anestezi) bulunduğunu da araştırmalıdır.

Gevşeme ve solunum kontrolünün en başarılı yöntemler olduğu bugün anlaşılmıştır; ancak bunların doğum sırasındaki gerilim içinde uygulanabilecek kadar basit olmaları gereklidir. Bu yöntemler doğum sırasında kadının dikkatinin başka bir alanda yoğunlaşmasını sağlayarak etkili olurlar. Ayrıca, solunum ve gevşeme bu durumda son derece yatıştırıcı bir etki de yaratır.

Gevşeme

Bütün dikkat, vücudun her bölümünü (bacakları, kolları, sırtı, boynu ve yüzü) ayrı ayrı gevşetme çabasına yöneltilmelidir. Asıl önemli olan gevşeme değil, zihni, gevşeme çabası üzerinde yoğunlaştırmaktır. Kadının bu sırada yanında duran hemşirenin ya da eşinin elini tutarak sıkması, tekniğin yararlı etkisini azalt-

maz. Vücuttaki bir gerginliğin, rahimde gerginliğe ve dolayısıyla rahim ağzının kasılmalar sırasında kolayca açılmamasına yol açtığı kanısı yanlıştır. Aynı şekilde, vücudun gevşemesi de rahmin daha çok gevşemesini sağlamaz. Tekniğin yararı aslında zihni gevşetmektedir.

Gevşemeyi öğrenirken, kadın rahat bir durumda, gerekirse yastıklarla desteklenerek, yan yatar. Kollar ve bacaklar biraz bükülmelidir. Önce gerginliğin nasıl bir duygu olduğunu hissetmek gereklidir. Bir el yumruk yapılır ve bütün kol kasları gerilerek bir süre böyle tutulur, sonra gevşetilir. Aynı işlem öbür kolda ve bacaklarda da sırayla tekrarlanır. Son olarak, bütün vücut gerilir ve sonra soluk verilerek
Doğuma hazırlık
Bu bölümde, doğum sırasında kadının duyduğu sancıları daha dayanılabilir kılmak için başvurulan solunum ve gevşeme yöntemleri yer almaktadır. Ayrıca, doğumdan sonra yapılması yararlı olan birtakım egzersizlerden de söz edilmektedir.
Avrupa’da yaygın olan doğuma hazırlık kurslarında, kadının anne olma durumuna hem vücutsal, hem de zihinsel yönden hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu gibi kursların sayı ve programları bölgelere göre değişmektedir.

Bu bölümde, doğum sırasında kadının duyduğu sancıları daha dayanılabilir kılmak için başvurulan solunum ve gevşeme yöntemleri yer almaktadır. Ayrıca, doğumdan sonra yapılması yararlı olan birtakım egzersizlerden de söz edilmektedir.