Buklet kazak moeli

Beden: 42/44 ve 46/48 Desen ve tekniklere ilişkin açıklamalar için bakın: Açıklamalar bölümü ilk sayfalar.

Malzeme: Kalın yünlü el örgü ipliği (yak. 60 m/50 gr): 800 (900) gr mor-kiremit-petrol-mavi ebruli; 7 numara örgü şişleri; 7 numara yuvarlak şiş, 120 cm ve 80 cm uzunlukta; 3 siyah deri düğme = 36 mm çapında, 7 mm kalınlıkta, metal kopça. Örnek denemesi: 9 ilmek ve 17 sıra düz yüz, 7 numara şişle = yak 10 x 10 cm.

Parçadaki eksiltmeler:

Gidiş sıralarında uygulayın. İşaretten önceki 2. ve 3. ilmekleri birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün= 1 ilmek yüz örer gibi örmeden alın, sonra örmeden aldığınız ilmeği bunun üstünden geçirin, 1 ilmek yüz; işaretten sonra 1 ilmek yüz örün, sonra 2 ilmek yüz birlikte örün, yani iki eksiltmenin arasında 2 ilmek yüz olacak. Genel bilgiler: Arka ve ön parçalan birlikte tek parça halinde çalışın ve şekil vermek için parçanın içinde artırın ya da eksiltin. Eksiltme ve artırmaları izleyebilmeniz için ekte sol ön ve arka yarısının gösterildiği bir şema verilmiştir. Arka ortadan itibaren iş diğer yarı için karşıt olarak aynı şekilde yinelenecektir. Önemli olan aşağıda belirtilen noktaları tezat renkli bir iplikle
işaretlemektir: ön orta=ok A, yan dikişler, arka ve ön parça geçişi = ok B, arka orta=ok C, aynı şekilde 1.), 2.) ve 3.) şemada eksiltme noktaları, bu arada 2.) numaralı işaret normalde yan dikişin olması gereken yerdir. Alt ve üst kenardaki sayılar = ilmek-sayıları; yandaki ve şemanın içindeki sayılar = sıraları göstermektedir. Yukarı doğru eksiltmeleri de işaretleyin. Sol kenarda ilik yerleri de belirtilmiştir, ancak bunları yalnızca sağ ön parçaya çalışın. Arka ve ön parçalar: Uzun yuvarlak şişle 150 (158) ilmekle başlayın ve açık sıralarla düz yüz örün. 1. sıra = Gidiş sırası. Başlangıçtan 34 sıra = 20 cm sonra işi daha önce de belirtildiği şekilde işaretleyin: 6 eksiltme noktası; sol kenardan 17(18) ilmek: 1.) 23 (24) ilmek sonra-2.) ve 3.) 12(13) ilmek sonra arka orta ve 12(13) ilmek sonra 4. ) eksiltme yeri, 23 (24) ilmek sonra 5.) ve 6. ), böylece sağ kenara kadar 17(18) ilmek kalacaktır. Eksiltmeler: İşaretli noktaların her iki yanında 35. sırada yukarıda açıklandığı şekilde yapın, toplam 12 dolama eksiltilecek= 138(146) ilmek. Her 12. sırada 3x daha önce olduğu gibi her defasında 1 2 ilmek eksiltin, ardından izleyen 10. sırada I x toplam 12 ilmek eksiltin = 90 (98) ilmek 81. sırada = başlangıçtan itibaren 47 cm. Sonra 17 sıra = 10 cm düz yukarı örün.

Ilîkler: Sağ ön parçaya, yani ördüğünüz parçanın sağ kenarda çalışın, 1. iliği 75. sırada = başlangıçtan sonra 44 cm çalışın, bunun için kenardan 5. ilmekten sonra
2 ilmek kapatın ve bu 2 ilmeği izleyen sırada yeniden atın. Diğer 2 iliği izleyen her 1 8. sırada = 10 cm aralıklı olarak çalışın.

Artırmalar: Başlangıçtan sonra 99. sırada = 58 cm 6 eksiltme noktasında bu kez her defasında 2 ilmek artırın ve 1. artırmayı işaretten 1 ilmek önce, 2. artırmayı izleyen 2. ilmekten sonra çalışın, bunun için ilmekler arasındaki yatay ipe batarak 1 ilmek yüz çapraz artırın. Toplam 1 2 ilmek artırılacak = 102 (1 10) ilmek, izleyen 8. sırada daha önce olduğu gibi artırın, ancak yan dikişlerde artırmayın = 2.) ve 5.) numaralı işaretler. Toplam 10 ilmek artırılacak = 1 1 2 (1 20) ilmek. Yaka açıklığı: Başlangıçtan 1 14 sıra = 67 cm sonra her iki yanda eksiltme

noktalarında yaka açıklığı için kenara 5 ilmeği işaretleyin. 115. sırada ilk eksiltmeyi yapın: sağ kenarda işaretten sonra 2 ilmek yüz birlikte örün ve sol kenarda işaretten önce 2 ilmek yüz birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün.Buklet kazak moeli 2

Dikkat: Hemen izleyen 2. sırada =117. sıra kol evlerine başlayın, bak: aşağıda. Eğimler için her 10. sırada 2x her defasında 1 ilmek, ardından her 8. sırada 2x her defasında 1 ilmek eksiltin.

Kol evleri: Başlangıçtan sonra 117. sırada = 68,5 cm sonra kol evlerine başlayın, bunun için yan dikiş işaretlerinde işaretten önce ve ardından sonra 2 ilmek kapatın. Önce arka parçaya 46 (50) ilmek üzerinden devam edin. Kol yuvarlaklığı için her iki yanda her 2. sıra 2x her defasında 2 ilmek ve 2 (3)x her defasında 1 ilmek kapatın. = 34 (36) ilmek. Sonra düz yukarı devam edin. Arka parça/omuz: Kol evinden 34 sıra = 20 cm sonra omuz kesimleri için her iki yanda 5 (6) ilmek kapatın ve izleyen 2. sırada 5 ilmek daha kapatın, izleyen gidiş sırasında kalan 14 ilmeği yaka açıklığı için kapatın. >1 ön parça: Sol taraftaki 27 (29) ilmek üzerinden şemada verildiği ,’ ‘kilde devam edin ve kol kesimini iç I < anarda arka parçada olduğu gibi ‘.alışmaya devam edin. Dış kenarda yaka açıklığını çalışın. Kol evinden 34 sıra = 20 cm sonra omuz kesimi için sağ kenarda 6 (7) ilmek kapatın, bunun için 4. ve 5. ilmekleri birlikte örün, izleyen 2. sırada 6 ilmek daha kapatın, bu arada 3. ve 4. ilmekleri birlikte örün. Kalan 5 ilmek üzerinden yaka ayağını örün, düz yüz çalışın ve iç kenarda 1 kenar ilmek daha yeni atın. 14 sıra = 8 cm sonra ilmekleri bekletin. Sağ ön parça: Sağ tarafın 27 (29) ilmeğini sol tarafla aynı, karşıt olarak

çalışın.

Kollar: 28 (29) ilmek-başlayın ve düz yüz örün. 1. sıra = Gidiş sırası. Eğimler için her iki yanda başlangıçtan sonra 47. (37.) sırada = 27(21) cm

1 ilmek artırın, sonra her 10. sırada

2 (3) x her defasında I ilmek artırın = 34 (37) ilmek. Başlangıçtan 45 cm = 76 sıra sonra kol yuvarlağı için her iki yanda 2 ilmek kapatın, sonra her 2. sırada 1 (2)x 2 ilmek ve 2 (1 )x 1 ilmek, izleyen 4. sırada 1 x 1 ilmek, ardından her 2. sırada 7x 1 ilmek kapatın ve izleyen gidiş sırasında kalan 6 (7) ilmeği kapatın.Buklet kazak moeli 3

Bitirilmesi: Bak: Genel açıklamalar. Omuz ve kol dikişlerini kapatın. Kolları takın. Yaka ayağının bekletilen

ilmeklerini ilmek işiyle birlestirin. Yaka ayağını arka parçanın yaka açıklığına dikin. On parça ve yaka kenarlarını içe kıvırıp tutturun, kenar ilmeğin hemen yanındaki yüz ilmek de içe katlanmış olsun.

Düğmeleri sol ön parçaya, kenara 4 cm uzaklıkta iliklerin karşısına gelecek şekilde dikin.