Bebek Sarılık Hastalığıbebeklerde sarılık

Yeni doğan bebeklerde sarılığa sık rastlanır. Bebeğin deri rengindeki bu sarılaşma, karaci-ğerin vücutta üretilen bilirübin pigmentini safraya yeterince çabuk geçiremediğine işaret eder. Böylece bilirübin kanda yoğunlaşarak çeşitli dokuları boyar. Genellikle bu durum, yalnızca karaciğerin normalden biraz daha yavaş geliştiğini gösterir. Bu sarı pigment, süresi dolan kan hücrelerinin yıkımı sonucu oluşmakta ve bebeklerin yüzde 30-40’ının derilerine en azından hafif sarı bir renk verecek yoğunlukta birikmektedir. Sarılık, prematüre bebeklerde çoğu kez daha da belirgindir, çünkü bu bebeklerde karaciğerlerin gelişimi daha da geridir.

Sarılıktı bebekler genellikle mavi bir ışın uygulanarak tedavi edilirler. Bu işlem sırasında gözlerin korunması için başa bir bandaj takılır.

Sarılıklı bebekler uyuklama eğilimi gösterirler ve genellikle güç beslenirler. Ancak, eğer bilirubin oranı yükselirse, nedeni ne olursa olsun, bu sarı pigment bebeğin sinir sistemine zarar verebilir. Bunu önlemek amacıyla, kan testleriyle bilirübin oranları incelenir ve aşırı yükselmeler bebeğe mavimsi bir ışın uygulayarak önlenir (bu işlem sırasında bebeğin gözleri korunmalıdır). Bu mavimsi ışın deriden geçerek bilirübini zararsız maddelere dönüştürür. Bilirübin artışlarının bu teknikle kontrol edilememesi durumunda, bebeğin kanını değiştirmek gerekebilir.
Bebeklerin birçok refleks hareketleri vardır. Biraz öne doğru eğilmiş olarak tutulursa yürüme hareketleri yaparlar (solda) ve avuç içlerine yapılan küçük bir temas sonucu parmakları sıkıca kavrar (aşağıda). Eğer ayaklan basar durumdaysa adım atma hareketi yaparlar. Geriye doğru çok hafif ani bir hareket yapılacak olursa şaşırır ve sanki bir şeyi kavrayacakmış gibi kollarını ve bacaklarını kaldırır (Moro refleksi). Yanağına parmakla dokunulduğunda ağzını o yöne çevirerek parmağı emmek ister gibi bir hareket yapar (ısırma refleksi).