Bebeği oyalamakbebek oyalama

Bebek günde yaklaşık 13 saat uyur, ama uyanık kaldığı zamanlar da vardır. Görebileceği yerlere asılan parlak renkli, sallanan oyuncak gibi cisimler, onun ancak kısa bir süre oyalanmasını sağlar. Daha sonraları, kollarıyla bir şeye uzanabilmeye başlayınca, arabasına ya da beşiğine gerilen iplere dizili renkli toplar, çanlar ve başka çeşit çekici oyuncakları elleriyle tutabilir ya da bunlara yalnızca bakarak oyalanabilir.

Anneleriyle ve ailenin öteki bireyleriyle fazlasıyla temas olanağı bulan bebekler iyi gelişirler. Anne, çok erken dönemlerden başlayarak bebeğiyle konuşmalı, oynamalı, ona şarkılar söylemelidir. Bebeğe büyük, renkli resimli kitaplar gösterilebilir. Bebekler sanıldığından daha çok şeyi görür, tanır ve anlarlar. İşiterek, görerek, dokunarak, tutarak, tadarak ve koklayarak cisimlerin tanımını yaparlar. Bu duyusal izlenimlerin, bebek için ilginç, uyarıcı ve kabul edebileceği bir yoldan tekrarlanmaları son derece etkin olur. Yaklaşım biçimi ve kullanılan ses tonu yoluyla bebeğin ilgisi ve sağlıklı bir biçimde gelişmesi sağlanır. Bebekte, sıcak duygulan sezme ve yansıtma yeteneği vardır.

Bebekler içinde yaşadıkları ortamı ve çevrelerindeki kişilerin sürekli, güvenli ve sevgi dolu ilgilerini özümlerler. Böylece, kendilerine, çevrelerindekilere güvenleri ve duygusal güçleri gelişir. Duygusal gereksinimleri karşılanan bebeklerin, büyüyüp olgunlaştıkları zaman kurdukları ilişkilerde dışa-dönük, sıcak ve verici olmaları olasılığı yüksektir. Bebekler daha ilk günlerden başlayarak birtakım ayrımlar gösterirler; bazı bebeklerin yetiştirilmeleri çok kolaydır, bazılarıyla başa çıkmak ise hemen hemen olanaksızdır. Böyle bir bebeğin annesiyle babası bir suçluluk ya da yetersizlik duygusuna kolayca kapılabilirler; oysa çoğu kez sorun, bebeğe gösterilen bakımın niteliğinden çok, bebeğin bir özelliğinden ötürüdür.

Yumuşak oyuncaklar, basit parlak resimler, sallanan cisimler ve hoş bir ortam, bebeğin gelişmesinde yararlı öğelerdir, ama aslında onun sağlam bir kişilik kazanarak büyümesi çevresindeki kişilerle kurduğu ilişkinin niteliğine bağlıdır.

< Sallanan oyuncaklar bebeğin yaşamını daha ilginç kılar. Sekiz haftalık bu bebek başını kullanmayı daha şimdiden öğrenmiş ve sallanan hayvancıkları ilgiyle izliyor.