Aybaşı kanaması, umumiyetle, 2 ila 6 gün müddetle devam eder. Bir günden az, yedi gün­den fazla süren kanamalar normal değildir. Bir rahim rahatsızlığının işaretidir. Doktora görün­meyi icabettirir.

Genelde, iki aybaşı arasındaki zaman 26-28 gündür. Bir haftayı geçmeyen gecikmeler fazla ciddiye alınmamalı. Zira çoğu kadınlarda bir­kaç  gün gecikme olduğu gerçek bir vakıadır. An­cak gecikme bir haftayı aşarsa, bir doktora başvurmak gerekir.

Kadınlarda, 40-50 arası yaşlarda aybaşı ka­naması yavaş yavaş azalarak sona erer. Ayhali sona eren kadınlar, ilk aybaşını gördükleri za­manki gibi bir bocalama devresi geçirirler. Ar­tık kadınlığının sona erdiğini ve bir daha anne olamayacağını düşünerek büyük bir stress altı­na girer. Bu, pek de doğru bir düşünce şekli de­ğildir.

Evet, gerçi artık anne olmayacak yani ço­cuk doğuramayacaktır ama o zaten annedir. Bü­yük anne olup torun sevecek, yeni evlilere tec­rübelerinden istifade ile, yardımcı olacaktır.

Erkeklerde, dölden kesilme yoktur. Ömrü­nün sonuna kadar; döl hücresi üretime devam eder.

 

Eşinin ayhalinden kesildiğini gören erkek, ona çok anlayışlı davranmalı, hırçınlıklarını, alınganlıklarını hoş karşılamalıdır. Eğer sinirli­lik hali, ruhsal rahatsızlıklara kadar varır, ciddileşirse; bir ruh sağlığı doktoruna göstermeli, bu devreyi (menapoz) kolay atlatmasını sağla­malıdır.

adet kanaması